Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні оригінальні №5

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 80000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

4.4 Основні петрогеохімічні особливості типових комплексів гранітів рапаківі і подібних порід.

Високоякісні типові комплекси гранітів рапаківі являють собою в основному продукт докембрійсьеої еволюції Землі (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). При досить розтягнутому загальному діапазоні "життя" унікальних гранітних шарів кам'яних плит період найбільш активного формування цих порід припадає на віковий інтервал 1.8-1.0 млрд років (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Все різноманіття можливих сполучень різноманітних (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники) плит гранітів рапаківі високоякісних типових комплексів кам'яних платформ з іншими виверженими породами зводиться до чотирьох типів унікальних високоякісних кам'яних плит стійких магматичних асоціацій: АМЧРГ, АМРГЩГ, ГРГФ, РГШ. Серед гранітіїдів цих типових комплексів гранітів унікальних кам'яних платформ можна виділити три головні групи благородних гранітів (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Також можна виділити унікальні гранітні шари кам'яних плит для виготовлення граніних виробів (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

До першого типового високоякісного гранітного комплексу унікальних кам'яних платформ відносяться класичні різноманітні граніти рапаківі магматичних асоціацій перших трьох типів високоякісних кам'яних шарів гранітних платформ, які є типовими представниками внутрішньоплитних лужних "відновлених" гранітів А-типу (виготовлення гранітних виробів, пам'ятники з гранітну). Від інших гранітів цього типу унікальних високоякісних комплексів гранітних плит кам'яних шарів платформ їх відрізняє екстримально висока залізність порід, найбільш високі вмісти K2O, HFSE, REE і F, а також кристалізація із "сухих", високотемпературних магм в різко відновлених умовах (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

Високі концентрвції некогерентних елементів, навіть в найбільш примітивних слабкодиференційованих різноманітних гранітах, свідчать про низький степінь порциального плавлення джерела в ході генерації первинних магм цих благородних гранітів. Низькі значення fO2 і fH2O вказують на глибинне "сухе" і "відновлене" джерело (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Еволюція цих типових комплексів шарів гранітів кам'яних платформ відбувалася по плюмазитовому тренду. Кінцевим продуктом глибокої диференціації цих магм являє собою типові комплекси високоякісних гранітів (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів, пам'ятники з граніту, високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

До другої групи відносяться лужні типові комплекси гранітних шарів кам'яних плит (виробництво гранітних пам'ятників) АМРГЩГ-асоціації - високозалізисті, восококодиференційовані унікальні високоякісні граніти А-типу Na-серії, максимально збагачені некогерентними елементами, особливо HFSE, HREE, F. Ці граніти (виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів) також кристалізуються із сихих, відновлених і дуже високотемпературних магм, еволюція яких відбувалась по агпаїтовому тренду (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Найбільш диференційовані породи цієї серії унікальних високоякісних гранітних шарів типових комплексів кам'яних плит представлені екстримально збагаченими некогерентними елементами - альбітовими благородними гранітами (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники), які іноді в дуже незначних обсягах присутні інші магматичні типові комплекси гранітів унікальних кам'яних шарів плит, різко відмінні від лужних високоякісних унікальних гранітів АМРГЩГ-асоціації. Геохімічно вони близькі до класичних високоякісних шарів гранітів рапаківі кам'яних плит першої групи (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів, пам'ятники з граніту).

Вони мають індекс агпаїтності, близький одиниці, належать до К-серії (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). До третьої групи унікальних кам'яних платформ типових комплексів гранітних шарів відносяться сублужні "окиснені" високоякісні унікальні граніти, високоякісний склад гранітів А-типу до S- високоякісних типових гранітів унікальних кам'яних шарів(високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів, пам'ятники з граніту). Спільними для всих гранітоїдів цього типового високоякісного комплексу гранітних шарів кам'яних платформ є підвищена або висока калієвість, висока залізність, підвищений (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники), іноді високий вміст некогерентних елементів в складі високоякісних унікальних гранітних шарів кам'яних платформ, в першу чергу LILE(гранітні пам'ятники, якісні гранітні вироби, високоякісні гранітні пам'ятники). Порівняно з класичними рапаківі першої групи унікальних високоякісних комплексів гранітних шарів кам'яних платформ для них в цілому характерні істотно більша варіабельність складів, більш висока фугітивність кисню і води, меньше збагачення некогерентними елементами, більш високі LILE/HFSE відношення, меньша диференційованість і приналежність переважно до геохімічного типу посторогенних високоякісних унікальних благородних гранітів (якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів, виробництво гранітних пам'ятників).

Високодиференційовані унікальні комплекси гранітних плит типових кам'яних шарів типу Li-F благородних гранітів, або онгонітів, відсутні або вкрай рідкісні. Однак іноді відмічаються їх більш глибинні аналоги - рідкометалеві пегматити (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів, гранітні пам'ятники, високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

На діаграмі Y—Nb—Zr/4 (рис. 54) всі сублужні типові комплекси гранітів унікальних кам'яних плит різноманітних асоціацій потрапляють в поле А2, що представляє собою магму, окрему від континентальної або андерплейтової кори (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів, пам'ятники з граніту). В це ж поле потрапляють лужні високоякісні унікальні гранітні плити типових комплексів кам'яних шарів, які у вкрай обмеженому обсязі іноді зустрічаються в комплексах АМЧРГ- і ГРГФ-ассоциацій (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Належність типових комплексів гранітів до типу А2 і наявність Nb-Ta негативної аномалії свідчать про те, що джерело типу OIB для них маловірогідні, важливу роль в їх генезисі грав літосферний компонент (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

В той же час лужні високоякісні унікальні благородні граніти АМРГЩГ-асоціації лежать в полі А1 - поле типових комплексів гранітів (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення гранітних виробів, гранітні пам'ятники), що представляють собою діфференціати базальтових магм, окремих від джерел типу OIB. На мантійне джерело цього типу унікальних високоякісних гранітних платформ типових комплексів кам'яних шарів вказує також значення відношень Nb/U, Zr/Nb и Th/Ta в лужних різноманітних гранітах АМРГЩГ-асоціації улкан-джугджургського типового комплексу — 48, 7.3 и 1.3 — близькі до цих значень в OIB — 47.05, 5.83, 1.48 (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Сублужні гіперсольвусні високоякісні унікальні різноманітні благородні граніти кам'яних шарів цього типового комплексу мають транзитний характер, перекриваючи поля А1 і А2 (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Ймовірно, їх походження пов'язане зі змішанням цих двох різних типів унікальних кам'яних шарів гранітних платформ магм (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

Нефелінові і лужні сиєніти ГРГФ асоціації відносяться до міаскитового типу високоякісних гранітних шарів кам'яних плит (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Породи габро -анортозитського типового комплексу гранітних шарів кам'яних плит АМЧРГ- і АМРГЩГ-асоціацій близьких по хімічному, мінеральному складу і є типовими представниками «massif type anorthosite». Для цього типового комплексу гранітів унікальних кам'яних порід характерна тріада порід що входять до його складу: анортозити, феродіорити і високоглиноземнисті габро (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники). Для анартозитів, різко домінуючих в складі типового комплексу високоякісних гранітних плит унікальних кам'яних шарів властиві збагачення елементами, які мають геохімічну спорідненість з плагіоклазом, збіднення усіма іншими сумісними і несумісними елементами (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники, високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

Феродіорити, що являють собою найбільш диференційований тип порід цього типового комплексу, відрізняються восокою залізністю, високим вмістом Fe, Ti, P, Ba, Zr, Zn, Y, REE, низьким вмістом сумісних елементів. Високоглиноземнистого різноманітного габро, розглядаються як можливий представник родоначальної магми цього типового комплексу, відрізняються найменшою диференційованістю, найбільш високим вмістом сумісних елементів і найбільшою виснаженістю некогерентними елементами (високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники, високоякісні гранітні пам'ятники, виробництво гранітних пам'ятників, якісні гранітні вироби, виготовлення граніних виробів, гранітні пам'ятники).

66