Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні прості №5

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 16000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

2.5 Гранітні типові комплекси. Гранітні асоціації. Гранітні плити. Гранітні платформи.

Серед фельзичних порід базальта виділяються чотири роздільні групи порід: базальти вулканіти елгетейської свити, Південно-Учурський і Північно-Учурський масиви гранітоїдів і амундалинський вулканогенно-екструзивний базальтовий комплекс. Фельзичні вулканіти і гранітоїди Південно-Учурського масива близькі по своїм геохімічним характеристикам. Типові комплекси гарніта належать переважно до лужно-вапнякової серії гранітів (рис. 33), породи комплекса граніта відрізняються високим вмістом заліза, агапаїтністю і переважанням калія серед лугів, роль якого зростає по мірі посилення кремнекислотності гранітних порід. Склад гранітів коливається від метглиноземистих до перглиноземистих. В цілому для типових комплексів гарніта характерні високі вмісти Si, K, Rb, Pb, Nb, Ta, Zr, Hf, Zn, Ga, Sn, Th, U, REE (за виключенням Eu) і низькі вмісти Ca, Mg, Al, P і Sr в порівнянні з типовими вапняково-лужними комплексами граніта. Спайдерграми (рис. 34, б) комплексів граніта показують плавне пониження вмісту елементів в ряді збільшення сумісних властивостей елементів з різкими негативними аномаліями граніта для Sr, P, Ti і менш вираженими для Nb і Ta. З ростом SiO2 в породах граніта понижується вміст Ba, Sr, P, Eu, Ti, в меншій мірі Zr і HREE, а збільшується вміст Th, U, K, Nb, Ta, LREE в складі оригінальних комплексів граніта. Для REE-спектрів (рис. 34, а) характерні збагачення легкими REE, пологий похил графіка в районі MREE-HREE і різко виражена Eu аномалія в комплексах граніта, яка підсилюється до більш фракціонованим породам граніта. Геохімічні особливості цих комплексів гранітних порід близька до класичних гранітів рапаківі Східно-Європейської гранітної платформи. В породах Північно-Учурського оригінального комплекса граніта можна виділити дві магматичні серії граніта: калієву і натрієву. Породи граніта К-серії переважають, до них відносяться сублужні гранітоїди комплексів гарніта І і ІІ інтрузивних фаз. Породи граніта Na-серії включають лужні граніти ІІІ фази і жильні породи граніта, які асоціюються з ними. Склад останніх комплексів граніта коливається від основних Nph-нормативних лапрофірів до комендитів і груродитів. В породах комплексів граніта Na-серії Na2O/K2O відношення, як правило, більше одиниці, тоді як в породах граніта К-серії воно менше одиниці тільки в породах граніта, де вміст SiO2 > 65%. На діаграмі (рис. 33) типові комплекси граніта К-серії лежать переважно в лужно-вапняковому полі, а гранітоїди комплексів граніта Na-серії - в лужному складі гранітів. Ті і другі типові комплекси граніта характеризуються надзвичайно високим вмістом заліза.

Гранітні комплекси Na-серії відрізняються високими значеннями індекса агпаїтності складу граніта. Для гранітних комплексів К-серії значення NK/A знаходяться в інтервалі 0.8-1.0, рідше - вище. Склад останніх комплексів гранітів коливається від метглиноземистих до перглиноземистих. Від комплексів граніта Південно-Учурського масива ці комплекси граніта відрізняються більш високим вмістом Rb, Th, U, Nb, Ta, REE, практично відсутністю негативної Nb-Ta гранітної аномалії і деплитацією по Ba, Sr, P, Ti. Для REE характерно збагачення LREE. В ряді комплексів граніта від кварцових сієнітів до більш деференційованих дрібнозернистих біотитових комплексів граніта проходить збіднення MREE відносно LREE і збагачення HREE по відношенню до MREE в складі типових гранітних комплексів. Негативна Eu аномалія гранітних комплексів поглиблюється від 0.91 до 0.11 (рис. 34, в). Гранітоїди гранітних комплексів Na-серії максимально збагачені більшістю некогерентних елементів в складі граніта, а також F і Zn (рис. 34, г). Спайдерграми цих комплексів граніта близькі до типових анорогенних рідкометалевих лужних комплексів граніта, для них типові глибокі негативні аномалії Ba, Sr, P, Eu, Ti і практично відсутні негативні Nb-Ta гранітні аномалії. Типові комплекси граніта характеризуються більш високим вмістом REE в порівнянні з комплексами граніта К-серії. Найбільшою збагаченістю LREE відрізняються лужні кварцеві сиєніти, яка знижується до лужних високоякісних гранітів, доходячи до мінімума в астрофілітвмісних гранітних комплексів. Паралельно в граніті проходить збіднення HREE відносно MREE. Всі породи Na-серії гранітів характеризуються гибокою негативною Eu аномалією (рис. 34, в). Найбільш диференційованими кислими породами гранітних комплексів являються породи амунлдалинського гранітного комплекса, серед яких переважають два типа гранітних пород: комендити і онгориоліти. Перші гранітні групи належать до Na-серії, другі гранітні групи - до калієвої. Гранітні комендити за своїми петрохімічними властивостями практично ідентичні лужним гранітним комплексам. Гранітні онгориоліти відрізняються високою глиноземністю. У розподіленні некогерентних елементів граніта комендити також близькі до лужних гранітів, відрізняються більшою збагаченістю. В порівнянні з онгориолітами вони збагачені Rb, Li, Ga, U, Ta, Nb, REE, Zr, Hf, Zn складу гарніта.

Гранітний типовий комплекс Найн

Другим важливим представником анортозит-рапаківіграніт-лужногранітної групи граніта є комплекс Найн на Канадському гранітному щиті. Гранітні плутони цього комплексу утворюють широкий субмеридіальний пояс протяжністю близько 400 км, який контролюється сутурною зоною Торнгет, яка зшиває два ранньодокембрійських кратона - Рей і Найн - і розташованої в тиловій частині "зовнішнього" аккреціонного складчатого частково гранітного пояса (рис. 3, 36), який окремо розвивався по південній межі Лаврентійського гранітного кратона в віковому інтервалі 2.0-1.0 млрд років. Гранітні плутони цього гранітного комплекса достатньо добре вивчені, особливо це стосується анортозитів граніта. Багато в чому комплекс Найн погадує Улкан-Джугджурську магматичну асоціацію граніта, але на відміну від останньої для гранітного типового комплекса характерна значно більша роль моноцитів граніта. Лужні комплекси граніта і комагматичні їм вулканіти в комплексі Найн Також різко підкорені анортозитам і сублужним гранітоїдам.

В той же час на відміну від Улкан-Джугджурської асоціації типового комплекса граніта, де лужні граніти і вулканіти завершують її розвиток, в комплексі граніта Найн лужногранітний магматизм розвивався в дискретному режимі на протязі всього періода формування цього гранітного комплекса. Можна виділити принаймні три імпульса цього гранітного магматизма: імпульс граніта Ред-Вайн—Арк-Лейк (1337 млн лет), імпульс граніта Летиція-Лейк (1327 млн лет) і імпульс граніта Флауерс-Рівер (1289 млн лет). З лужними гранітними типовими комплексами першого імпульса граніта зв'язано появлення в дуже невеликому обсязі агпаїтових нефелінових гранітних сиєнітів, а з другим і третім гранітними імпульсами - бімодальних гранітних вулканітів, в тому числі комендитів і пантелеритів гранітних типових комплексів.

Сублужні гранітоїди гранітних комплексів представлені високозалізними і висококалієвими скаладами гранітів, переважно низькоглиноземистими гранітними породами лужно-вапнякової і лужної серій типових комплексів граніта. Гранітні комплекси також належать до групи "відновлених" гранітів "ільменітової гранітної серії", кристалізація цих гранітів проходила із дуже високотемпературних і "сухих" магм. Граніти рапаківі гранітних типових комплексів, гранітні чорнокіти і мангерити кристалізувались в умовах, близьких або нижче FMQ буфера, температурах 725-825С і тиску близько 3.5 кбар. Лужні гіперсольвусні егирин-рибекітові комплекси граніта асоціюють з сублужними гіперсольвусними фаялит-піроксеновими комплексами граніта, які займають проміжне положення між лужними типовими комплексами граніта і сублужними субвульсними роговообманково-біотитовими комплексами граніта рапаківі. Геохімічні гранітні характеристики і сублужних і лужних типових комплексів граніта відповідають комплексам граніта А-типу і внутрішньоплитим гранітам.

15
Задати питання
Форма запитань.
Відправити
x
x
x