Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні типові №2

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 22000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

1.3 Каларський кам'яний оригінальний комплекс граніта. Гранітні плити. Гранітні платформи. Склад гранітних комплексів.

Геологічне положення і вік гранітних оригінальних комплексів.

До каларських унікальних комплексів гранітних платформ відносятся два зближених, витягнутих в субширотному напрямку гранітних плит Анортозитів - Куронаахский і Імангакітський, розташованих в межах куруломтинського блоку зони зчленування Ранньодокембрійських структур Алданських унікальних грнітних платформ і Джугджур-Станової складчастої області (рис. 5). Розглянуті комплекси гранітних платформ являють собою пологопадаючі комплекси високоякісних гранітних плит протяжністю до 60км. Що вміщують комплекси унікальних порід складених магматизованними плагіогнейсами і кристалосланців курультинської товщі високоякісних граніхних плит, а також комплексами унікальних гранітних платформ сінметаморфічних ендербітів і чорнокітів. У екзоконтактових зонах комплексів високоякісних гранітних плит спостерігаються високотемпературні гранат-піроксенові роговики по присутнім в них унікальних гранітних порід.

Породи унікальних гранітних платформ меланократового «крайового комплексу» представлені габбронорітанортозітами, габбронорітами, габро, йотунітами і рідше кумулатами ультрамафічних високоякісних плит кам'яних порід. Мінеральний склад комплексів високоякісних плит габбритів в цілому ідентичний анортозитам оригінальних комплексів граніта, але з переважанням Fe-Mg-силікатів. У ультраосновних типових комплексах шарів гранітних порід присутній форстерит. У йотунітах з плагіоклазом, які мають антипертітову структуру, до складу комплексів гранітних шарів порід включають ортопіроксен, авгит і апатит.

Унікальні комплекси шарів чарнокітів за складом варіюються від унікальних плит кварцових монцонитів до комплексу високоякісних типових комплексів гранітів. Піроксен- і амфіболвмісні високоякісні плити кварцових монцонітів і унікальні платформи кварцових сиєнітів віднесені до чарнокітів I типу якісних шарів кам'яних порід, розвиненим в приконтактових зонах високоякісних комплексів гранітних платформ, тоді як біотитові і амфіболбіотитові гнейсоподібні типові комплекси гранітів - до чарнокітів II типу високоякісних кам'яних комплексів гранітних порід. Породоутворюючі високоякісні типові комплекси мінералів чорнокітів представлені унікальними комплексами кам'яних гранітних платформ, а саме: авгітом, гіперстеном, гастінгсітом, коричневим буттям, фаолітом, пертітом, антіпертітовим плагіоклазом і кварцом складу гранітних комплексів. Серед акцесорних високоякісних типових комплексів кам'яних порід чарнокітів зустрічаються титаномагнетит, апатит, циркон, монацит і гранат складу гранітних комплексів. Становлення типових комплексів гранітних платформ і порід відбувалося при тиску 7-8 кбар.

53