Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні типові №3

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 24000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

1.4 Геохімія оригінальних гранітних комплексів.

Високоякісні породи гарнітних платформ каларського комплексу належать до сублужної серії, для них характерний бімодальний розподіл складу унікальних гранітних плит відносно SiO2. Для складу гранітних комплексів анартозитів характерні дуже низькі концентрації більшості елементів-домішок, за виключенням Sr і Bа. Високоякісні кам'яні породи габроїдів порівнянно з анортозитами типових комплексів гарніта більш насичені P, Ti, Cr, Ni, Со і HFS-элементами складу габро комплексів. Спайдерграмма кам'яних порід типових комплексів гранітних плит, нормована до примітивної мантії (рис. 7), фіксує негативні аномалії типових гранітних комплексів Rb, Nb, Ta, Zr, Hf, Y, HREE, що входять до складу гранітних комплексів і крупні позитивні аномалії Ba, K, Sr и Eu. В унікальному складі габроїдів з'являються позитивні аномалії Ti і P. Йотуніти відрізняються від інших меланократових високоякісних гранітних плит кам'яних порід комплексу високим вмістом Fe, Ti, P, K, Ba, Zr, Hf, Ta, REE і більш низьким Cr, Ni и Co.

Високоякісні гранітні шари кам'яних порід чарнокітів в основному низькоглиноземнисті і відносятся до унікальних комплексів гранітних порід лужно-вапняної серії. Відношення лугів в типових комплексах високоякісних гранітних плит кам'яних порід підвищеної основності приблизно однакові, але по мірі збільшення кремнекислоності роль калія в складі унікальних шарів гранітних платформ істотно зростає.

Характерний високий вміст заліза в складі унікальних комплексів кам'яних шарів гранітних платформ. Серед елементів-домішок типовим в складі високоякісних гранітних шарів кам'яних платформ є високий вміст HFS-елементів, а також LREE і Ba. Спайдерграмми (рис. 7) демонструють для чарнокітів I типу унікальних комплексів гранітних шарів кам'яних порід негативні аномалії Rb, Ta, Th, Sr, Ti і Р і позитивні Ba, Zr и Hf.

Чарнокіти II типу комплексів унікальних гранітних шарів типових грантніх плит більш диференційовані. Для високоякісних кам'яних порід чарнокітів також характерні збагачуючі LREE, порівняно невелика степінь фракціонування в області MREE-HREE у складі унікальних гранітних порід платформи і широкі варіації значеннь Eu/Eu. Найменш «продвинуті» чарнокіти I типу гранітних шарів кам'яних порід гранітних плит мають позитивну Eu аномалію, а також в складі унікальних кам'яних порід гранітних платформ низький вміст калію і найбільш високі концентрації Ba і Sr. Ймовірніше за все, ці геохімічні особливості гранітних типових комплексів зумовлені присутністю кумулятивного плагіоклаза в складі високоякісних гранітних шарів гранітних плит. В більш неоднакових умовах вік вмісту калія, REE, HFS елементів, в унікальних комплексах гранітних платформ різко знижується кількість Ba і Sr і поглиблюється негативна Eu аномалія в складі типових гранітних комплексів.

Діапазон REE чарнокітів II типу кам'яних порід унікальних гранітних шарів гранітниих плит в цілому близький до діапазонів чарнокітів I типу унікальних комплексів гранітних шарів кам'яних порід, але більш подрібнені і схожі між собою, також мають негативну Eu аномалію.

На дискримінаційних діаграмах (рис 8) високоякісні чарнокіти шарів граніту кам'яних порід гранітних платформ потрапляють в полі внутрішньоплитних унікальних порід типових комплексів гранітів і високоякісних гранітних шарів А-типу. По геохімічним особливостям унікальні чарнокіти високоякісних комплексів гранітних платформ близькі до неопротезойських чарнокітів типових комплексів кам'яних гранітних плит провінції Гренвілл масиву Роголанд. Збагаченність HFS-елементами, присутність в складі кам'яних гарнітних шарів платформ первинномагматичного фаяліту, екстримально високий вміст заліза в складі гранітних шарів кам'яних плит порід і Fe-Mg-силікатів свідчать про належність цих видів високоякісних чарнокітів гранітних платформ до «відновлених гранітів типу рапаківі».

Високо- і ультракалієві магматичні типові комплекси гранітних шарів платформ, котрі, як відмічалось вище, іноді унікальні кам'яні породи гранітних шарів асоціюють з плутонами анортозит-чарнокітової типової групи гранітних платформ і ідентичні їм по віку, трохи відрізняються від них по своїм геохімічним петрологічним особливостям. Наприклад, для неопротерозойських високоякісних типових комплексів гранітних шарів провінції Гренвілл і Південної Норвегії характерне значне збагаченя LIL-елементами в складі гранітних шарів по відношенню до HFSE, підвищенна фугітивність кисню, а також насиченість водою - до 6%, що типво для високоякісних типових гранітних комплексів шошонітової серії.

20
Задати питання
Форма запитань.
Відправити
x
x
x