Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні типові №4

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 26000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

1.5 Анортозит-мангерит-гранітна група, високоякісних кам'яних шарів.

Оригінальний комплекс граніта Ларамі.

Геологічне положення і вік типових гранітних комплексів, високоякісних кам'яних шарів.

Типовими високоякісними кам'яними представниками цієї насиченої гранітної групи являється комплекс Ларамі в США. Величезний батоліт, складений породами цього гранітного типового комплексу, віднесений до сутурної зони, яка розділяє архейський кратон Вайомінг і протерозойський складчатий пояс типового гранітного комплекса (див. рис. 3). Батоліт типового гранітного комплекса добре вивчений, і коротка характеристика батоліта типового гранітного комплекса приведена в багатьох публікаціях. Формування гранітного батоліта типового гранітного комплекса відбувалося з віком в інтервалі 1440-1430 млн років. До складу входять три основні групи порід: анартозити, монцоніти і граніти. Переважають граніти, формуючи в його південній частині великий високоякісний гранітний комплекс плутон Шерман (1300 км2). Анартозити гранітного комплекса утворюють в північній частині батоліту оригінальний комплекс гранітних шарів Ларамі (800 км2). Серія порівняно невеликих тіл монцонітів розміщується по зовнішній частині цього типового гранітного комплекса.

Геологічна будова і петрографія оригінального гранітного комплекса, високоякісних кам'яних шарів типових комплексів граніта.

Анартозитовий гранітний оригінальний комплекс Ларамі складається з трьох інтрузивних тіл, ядерні частки яких складені мегакристовими анортозитами гранітних типових комплексів, розмежованими з лейкотроктолітами і троктолітами. По краях цих тіл розвинена розчеплена серія габроїдів типових комплексів габро. Головні мінерали: плагіоклаз, клінопироксен і олівін які входять до складу гранітних комплексів. Крім того, в підлеглій кількості типових гранітних комплексів присутні перетворений піжоніт або ортопіроксен, ільменіт, магнетит. Анортозити гранітних комплексів містять мегакристи високоглиноземнистого орто-, рідше клинопіроксена. Мегакристи типових гранітних комплексів насичені часто оріентовними ламелями плагіоклаза, який утворюється при роспаді первинно-гомогенного збагаченого Al піроксена. Цей високоглиноземнистий піроксен типових гранітних комплексів являє собою ранній продукт високобаричної кристалізації із базальтового сплаву подібного до анортозитів типових гранітних комплексів.

Серед основних порід високоякісних гранітних шарів присутні ще дві групи найбільш пізніх і найменш поширених порід гранітних типових комплексів, які утворюють невеликі тіла: ферродіорити і високоглиноземнисті типові комплекси габро. До ферродіоритів гранітних типових комплексів відносяться породи, схожі за складом до ферогабро або йотуніта. Головні мінерали гранітних типових комплексів: плагіоклаз, інвертований піжоніт, авгіт, ільменіт і магнетит які входять до складу шарів габро і граніта.

Гранітний плутон Шерман складений порфіроподібними високоякісними гранітами, серед яких зустрічаються оригінальні високояскісні комплекси граніта зі структурою рапаківі складу гранітних шарів. З гранітними типовими комплексами рапаківі високоякісних шарів граніта пов'язані також кварцеві сиєніти і кварцеві монцоніти. В апікальних частинах гранітного типового комплекса плутона розвинені середньозернисті біотитові високоякісні граніти. По мінеральному і хімічному складу гарніти типових комплексів плутона Шерман близькі до класичного типового комплекса гранітів рапаківі Балтійського щита. В той же час високодиференційовані породи, такі як топазвмісні високоякісні граніти. Головні мінерали: плагіоклаз, пертит і кварц. Мафічні силікати представлені в основному екстримально залізистими піроксеном та олівіном, а також високозалізистими біотитом і роговою обманкою гранітних типових комплексів. Із акцесорних мінералів гранітних типових комплексів найбільш звичайні Fe-Ti оксиди, апатит, циркон і флюорит. Склад піроксенів, олівіна і польових шпатів типових комплексів гарніта вписується в композиційний ряд мінералів когенетичних порід основного і середнього складу гранітних шарів типових комплексів, що послужило свідченням спорідненості між ними.

Серед основних порід типових гранітних комплексів присутні ще дві групи найбільш пізніших і найменш розповсюджених оригінальних комплексів гранітних порід, утворюючих невеликі тіла: феродиорити і високоглиноземнисті насичені склади габро. До феродіоритів відносяться породи типових гранітних комплексів, мінливі по складу від ферогабро до йотуніта. Головні мінерали цих високоякісних габро - йотуніт порід: плагіоклаз, інвертований піжоніт, авгіт, ільменіт і магнетит. Залізистий олівін, ільменіт, апатит, мезопертит, іноді кварц характерні для найбільш фракціонованих різновидів складу високоякісних гранітних шарів. Склади типових комплексів граніта піроксена і плагіклаза в феродіоритах лежать між складами високоякісних гранітних шарів цих мінералів або складами високоякісних габро шарів в існуючих анартозитах і мангеритах. Високоглиноземнисті типові комплекси шарів габро являють собою дрібнозернисті и зазвичай рівномірнозернисті високоякісні насичені кам'яні породи. По складу високоякісні камя'яні шари порід відповідають габронориту або олівіновому габронориту і складаються із плагіоклаза, авгіта, ортопіроксена та олівіна; в невеликій кількості присутні також біотит, апатит, ільменіт і магнетит складу типових комплексів граніта.

Типові комплекси монцонітів складені фаялітовими монцонітами типових комплексів кам'яних шарів, клинопіроксенивими кварцовими монцонітами, біотит-амфіболовими кварцевими сиєнітами типових комплексів кам'яних шарів і в меншій мірі високоякісними гранітами. Біотит-амфіболові високоякісні граніти іноді утворюють кільцеві тіла, які обрамляють типові комплекси монцонітів кам'яних шарів по контакту з породами що входять до складу цього оригінального комплексу високоякісних кам'яних шарів.

Кристалізіція всіх порід високоякісних кам'яних шарів відбувалася в високотемпературних умовах. Температура кристалізіції монцонітів високоякісних кам'яних шарів приблизно 1000°С при тиску 3-4 кбар, в умовах високоякісного формування низької фугітивності кисню. Мінімальна температура кристалізіції біотит-амфіболових гранітів високоякісних кам'яних шарів 874°С. До більш диференційованих біотитових гранітів високоякісних кам'яних шарів температура кристалізіції знижується до 750°С. Високоякісна фугітивність кисню в них зростає від - 0.5 в біотит-амфіболових високоякісних гранітах і до +0.5 в більш диференційованих біотитових високоякісних гранітах високоякісних кам'яних шарів.

27