Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні типові №5

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 28000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

4.1 Рапаківіграніт-шошонітова асоціація гранітних комплексів.

Дана магматична асоціація гранітних типових комлексів розвинена обмежено. В даний час виділяється всього декілька регіонів типових гранітних комплексів, де ця гранітна асоціація представлена. Це перш за все неопротерозойські магматичні пояси високоякісних гранітних шарів типових комплексів Плурисеріал-Рібейра і Ваді-Ховар Східно-Африканського орогена, а також палеопротерозойський Південно-Сибірський магматичний пояс високоякісних гранітних шарів типових гранітних комплексів унікальних гранітних плит. До цього типу можна віднести палеопротерозойський вулканоплутонічний типовий комплекс високоякісних гранітних шарів Дала на Балтійському щиті типових гранітних комплексів. До магматичної високоякісної гравнітної асоціації цього типу відноситься Південно-Тянь-Шаньський магматичний пояс типових комплексів унікальних шарів граніту герцинського віку.

Типовим для РГШ-асоціації оригінальних гранітних комплексів являється об'єднання високоякісних шарів гранітів рапаківі з висококалієвими і ультракалієвими магматичними типовими комплексами. Крім того, в неї можуть входити гранітоїди а-типу високоякісних гранітних шарів, але без маргінаціонних структур, а також калієвий унікальний граніт s-типу оригінальних гранітних комплексів високоякісних гранітних шарів. Анортозити складу вискоякісних гранітних шарів для цієї асоціації оригінальних комплексів граніту не типові. Наприклад, неопротерозойські анортозити Східно-Африканського орогена входять до складу гранітних шарів типових гранітних комплексів. Із основних порід типових гранітних комплексів найбільш характерні мафіт-ультрамафітові розчленовані інтрузії типових гранітних комплексів. Для цієї асоціації високоякісних гранітних шарів вельми типове утворення вузьких і протяжних поясів типових гранітних комплексів.

Південно-Сибірський магматичний пояс типових гранітних компалексів.

Геологічне положення та вік високоякісних гранітних шарів благородно насичених кольром.

Південно-Сибірський пояс типових гранітних компалексів протягується по південно-західному можливо високоякісному гранітному обрамленню Сибірського кратона більш ніж на 2500 км, від Ангаро-Канської глиби Єнісейського кряжа до можливо якісно яскравих гарнітних плит Олекминського торейна АлданоСтанового щита (рис. 46, а). Формування цього пояса проходило в достатньо короткому віковому інтервалі - 1.88—1.84 млн років, а виробництво високоякісних гранітних плит в коротшому.

Геологічна будова і петрографія гранітних оригінальних комплексів які мають різноманітні склади гранітних шарів.

Граніти рапаківі приморського оригінального комплекса вискоякісних гранітних шарів в цьому поясі асоціюють з широким кругом магматичних порід високоякісних гранітних шарів - від ультракалієвих можливо унікальних гранітних платформ до основних, при переважанні розвитку калієвих гранітоїдів які схожі за назвою до слова граніти з яких виробляють пам'ятники і високоякісні гранітні вироби типових комплексів гранітного меморіалу.

В складі цього пояса типових комплексів високоякісного граніта і оригінальних комлексів високоякісних гранітних шарів граніта можна виділити принаймні пять різноманітних груп порід які можливо зустрічаються у вискоякісному виробництві гранітних виробів та в складі гранітних пам'ятників:
 1. граніти а-типу, в тому числі граніти рапаківі і інтрузивні чарнокіти можна використати у будівництві пам'ятників і виробництві гранітних плит;
 2. вулканоплутонічний комплекс шошоніт-латитової серії може стати унікальним у виробництві високоякісної гранітної плитки та грантіних шарів;
 3. калієві граніти s-типу можуть використовуватись у виробництві гранітних пам'ятників;
 4. лапроїти, а міцний граніт входить до складу виробництва гранітних пам'ятників;
 5. мафіт-ультрамафітові розчленування інтрузії. Різнокольоровий красивий граніт. Гранітні високоякісні пам'ятники.

Перша група гранітних комплексів. Та виробництво гранітних пам'ятників високої якості різноманітного забарвлення.

В першу групу входять граніти рапаківі приморського комплекса типових гранітних комплексів, рапаківіподібні красиві граніти кодарського комплекса, чарнокіти татарниковського і шумихінського комплексів, які могли бути використані у виробництві гранітних пам'ятників.

Загальним для всих них є:
 1. поліфазність формуючих їх плутонів. Високоякісні вироби з граніту;
 2. дискордантний характер і різкі еруптивні взаїмовідношення унікальних гранітів з вміщаючими породами, які супроводжуються утворенням високотемпературних контактових роговиків. Сучасні технології по виробництві гранітних пам'ятників;
 3. гіпобісальні і мезоабісальні умови становлення типових комплексів граніта;
 4. рідка зустрічність когенетичних основних порід, але часте виготовлення оригінальних комплексів пам'ятників;
 5. присутність мікрогранулярних мафічних включень, та створення замовлень на гранітні пам'ятники;
 6. варіації складу порід масивів від діоритів до гранітів з переважанням разповсюдження гранітів, кварцевих сиєнітів і рідше гранітоїдів, особливо популярним стало розповсюдження гранітних пам'ятників та вискоякісних гранітних виробів;
 7. широке розповсюдження порфіровидних структур, особливо серед порід основної фази типових гранітних комплексів, унікальний був би вид порфіровидного оригінального гранітного пам'ятника з різнаманітними відтінками гарніта.

Граніти рапаківі приморського комплекса долучені до центральної частини Південно-Сибірського магматичного пояса типових комплексів граніта і в вигляді ланцюга масивів оголюються в вузькій і протяжній полосі по західному березі озера Байкал типових комплесів гарніта. Вони проривають на північному-сході сланці нижньопротерозойської іліканської свити сарминської серії, а на південному-заході - ранньодокембрійські породи шаріжалгайського метаморфічного типового комплекса і перекриваються осадовими відкладеннями байкальської серії верхнього ріфея, а також використовуються у виробництві гранітних пам'ятників. Вік гранітів складає 1859 ± 16 млн років, а виробництво високоякісних виробів з граніту стало дуже популярним.

Всі масиви приурочені до зони Приморського глибинного розлома, дякуючи чому породи комплекса на значній площі сильно тектонізовані. Але придбати гранітні пам'ятники можна за низькими цінами.
В складі комплекса виділяються дві інтрузивні фази, а в цінах гранітних памятників є різноманіття:
1) грубозернисті порфіровидні біотит-амфіболові і біотитові граніти. А гранітні пам'ятники є вискоякісного гранітного виробництва і доступної ціни.;
2) середньо- і дрібнозернисті переважно лейкократові високоякісні граніти. Граніти першої фази домінують а ціни на пам'ятники з граніту знижуються. Для них характерні маргінаціонні структури а для гранітних пам'ятників характерні висока якість граніта і сучасна технологія виробництва гранітних пам'ятників.

На північно-східному продовженні масивів приморського комплекса простежуються ланцюги невеликих тіл інтрузивних чарнокітів тарниківського комплекса - 1853 ± 5 млн років - вздовж зони глибинних розломів на відстані близько 120км. Простежуються високоякісні гранітні пам'ятники. Вони контролюються Даванською тектонічною зоною і проривають вулканіти акітканьскої серії і бластомілоніти Даванської зони. Вискоякісне виробництво пам'ятників контролюється сучасним технологічним процесом.

Масиви типових комплексів граніта мають трифазну будову:
1) крупнизернисті, інколи порфіровидні гіперстенвмісні біотит-амфіболові гранітоїди і кварцеві сиєніти; можливо виготовлення гранітних пам'ятників;
2) середньозернисті біотит-амфіболові, біотитові лейкограніти; можливо виготовлення гранітних пам'ятників;
3) кварцеві сиєніт-порфіри і граніт-порфіри, а також аптити і пегматити типових гранітних комплексів.
На східному закінченні Південно-Сибірського пояса в межах Чара-Олекминського блока Алдано-Станового щита розвинені високоякісні граніти кодарського типового комплекса.

Найбільш крупні маисиви: Кодарський, Каменський, Каларський. Найбільш високоякісне виготовлення гранітних пам'ятників. Вони проривають нижньопротерозойські метаосадові породи удоканської серії Кодар-Удоканського прогину і синметаморфічні палеопротерозойскі високоякісні граніти куандинського і нічатського типових комплексів граніта.

В складі плутонів виділяються дві інтрузивні фази, гранітні пам'ятники мають високу якість:
1) грубозернисті порфіровидні біотит-амфіболові і біотитові високоякісні граніти;
2) дрібнозернисті порфіровидні біотитові лайкократові високоякісні граніти, які утворюють найбільші штикоподібні, плитоподібні тіла. Сучасне виготовлення гранітних пам'ятників. В. Т. Свириденко відносив ці високоякісні граніти до формації шарів гранітів рапаківі, В. А. Федоровський - до анортозит-рапаківігранітної формації.

Для мінерального складу всіх цих високоякісних гранітів характерне переважання калієвого польового шпата над плагіоклазом. Використання гарніта у гранітних пам'ятниках. Fe-Mg силікати гранітів в основному представлені біотитом і роговою обманкою типових комплексів граніта. В чарнокітах, крім того, присутні гіперстен в менішій мірі клинопіроксен можливо і в гранітних пам'ятниках. Інколи гіперстен з'являється в гранітах рапаківі приморського комплекса зничить може входить до складу гранітних пам'ятників. Із акцесорних мінералів найбільш звичайними є циркон, флюорит, ільменіт, магнетит, апатит, в меншій мірі - монацит, ортит, ксенотим, торит які можуть входити до складу надзвичайних гранітних пам'ятників.

Всі Fe-Mg силікати характеризуються підвищеною або високою залізністю типових комплексів гарніта. Найбільшою залізністю відрізняються граніти рапаківі, які використовують у виробництві гранітних пам'ятників, біотит в них по складі близький до високоглиноземистого аниту, рогова обманка - гастингситу, а високоякісні гранітні пам'ятники мають свій склад гранітних елементів. На діаграмі (рис. 29) амфіболи гранітів рапаківі приморського типовго комплекса лягають в полі високоякісних гранітів, кристалізація яких проходила в умовах низької фугітивності кисню, тоді як амфіболи чарнокітів шумихінскього комплекса - переважно в полі середньої фугітивності кисню. В умовах підвищеної фугітивності кисню кристалізувалися чарнокіти татарниківського комплексу. Схожі на граніти які входять до складу високоякісних гранітних пам'ятників Становлення високоякісних гранітів відбувалось в умовах малих глибин для шумихінського, татарниківського типових комплексів і помірних глибин - для високоякісних гранітів рапаківі приморського типового комплекса із високотемпературних збіднених водою магм.

18
Задати питання
Форма запитань.
Відправити
x
x
x