Україна

Житомирська обл. м. Коростишів

Телефон, Viber

+38(095)4270964 +38(098)2207315

Електронна адреса

gabrolux@ukr.net

Одинарні типові №6

Орієнтовна вартість комплекту пам`ятника – 30000 + гривень. Точна ціна будь-якого пам`ятника залежить від використаня виду каменю, родовища, розміру деталей, обсягу та складності художніх та інших робіт.

Додаткова інформація для пошукових систем.

1.6. Анортозит-рапаківігранітна група. Високоякісні гранітні шари.

Геологічне положення і вік. Типові комплекси граніта.

Типічні представники високоякісної гранітної кам'яної групи - це магматичні типові комплекси високоякісних шарів кам'яних порід гранітної платформи західної частини Східно-Європейської унікальної гранітної платформи, розвинені на території Українського и Балтійського гранітних щитів, а також в прикритій гранітним платформним кам'яним чохлом високоякісних гранітних шарів платформи між ними.

Комплекси цього типу високоякісних гранітних шарів кам'яних платформ локалізовані майже виключно в межах найбільшої палеопротерозойської типових комплексів гранітних плит складчатої області — 2.1—1.85 млрд років, розташованої між трьома великими архейськими хребтами: Карельським, Сарматським і Волго-Уральським (рис.9) В межах цієї частини типових високоякісних кам'яних шарів порід гранітної платформи вони утворюють два великих пояса: субмередиональний і субширотний (рис. 4,9).

Субмередиальний унікальний кам'яний пояс гранітних шарів розташований вздовж західної границі унікальної високоякісної кам'яних шарів гранітної платформи більш ніж на 2500 км - від батолітів Українського унікального високоякісного гранітного щита до типових комплексів гранітних шарів кам'яних порід платформи Центральної Швеції. Субширотний пояс, Ладозько-Далекарлійскій, простягається майже на 2000 км уздовж південної границі Балтійського типового високоякісного кам'яного гранітного щита. Впровадження більшості плутонів відбувалося по довгоживучим ослабленим зонам кам'яних порід унікальних високоякісних гранітних шарів платформи.

На Балтійському типовому комплексі кам'яному гранітному щиті їх положення в ряді випадків контролюється пізносвекоіенськими колізіонними швами унікальних гранітних кам'яних шарів платформи. Ці ж кам'яні шви високоякісних типових комплексів гранітних порід контролюють і розміщення більш пізних йотнійских накладених унікальних гранітних шарів кам'яних порід грабенів (рис. 4, 10). Найбільш чітко це виражено в субширотному Ладожсько-Далекарлійському типовому комплексі кам'яних шарів гранітних порід поясу, в межах якого локалізовані такі крупні унікальні шари батолітів, як Салминський, Виборгський, Рижський, Аландський. Ці плутони успадковують більш древній структурний план типових комплексів гранітних шарів кам'яних порід, представлений пізносвекофенськими постколізіонними магматичними і метаморфічними утвореннями, формування яких відбувалося в віковому інтервалі 1.84—1.76 млрд років.

Геологічна будова і петрографія. Гранітні плити. Гранітні шари. Типові комплекси граніта.

Для плутонів анартозит-рапаківігранітного типу кам'яних порід високоякісних гранітних шарів платформи унікального характеру група з роями дайок того ж віку. Найбільш протяжні рої дайок виявлені в групі високоякісних типових комплексів грнітних шарів кам'яних порід з Виборгським батолітом (рис. 4). Рої даєк указують на умови розтягування при формуванні цієї асоціації типових комплексів гранітних шарів унікальних гранітних кам'яних шарів гранітних плит.

Іноді відмічаються бімодальні вулканічні серії, білямагматичні анартозит-рапаківі гранітними типовими високоякісними шарами кам'яних порід. На Балтійському унікальному гранітному щиті високоякісних кам'яних шарів платформ це хогландська товща, яка асоціюється з Виборгським батолітом типового комплекса граніта. Вулкани утворюють невеликий гребінь в його екзоконтактній зоні високоякісних гранітних шарів кам'яних порід, а також зустрічається в провисаннях покрівлі. Вік вулканічного комплексу острова Гогланд, 1638 ± 4 млн років, близько до віку головних імпульсів магматичної активності Виборгського типового комплексу високоякісних гранітних шарів кам'яних порід унікального батоліта на українському гранітному щиті - 1640-1630 млн років.

В північному обрамлені Коростенського унікального високоякісного гранітного батоліта типових кам'яних шарів на Українському типовому комплексі гранітних платформ відомі три гребені, що утворилися з вулканогенно-осадових високоякісних шарів кам'яних порід: вручський, Білокоровичський і Вільчанський. Міцність вулканічних типових високоякісних гранітних шарів кам'яних порід складає близько 300 м. Породи Овручського гребеня залягають на розмитій поверхні унікальних восокоякісних кам'яних шарів плит гранітів рапаківі, в той час як в Білокоровичському гребені вулканіти прориваються типовими комплексами гранітних шарів унікальних кам'яних порід рапаківі.

Співвідношення кислих і основних типових комплексів високоякісних кам'яних шарів порід гранітних плит по площі плутонів сильно коливається, але в цілому породи кислого складу явно переважають. На українському типовому комплексі високоякісних гранітних шарів платформ частина основних унікальних кам'яних порід вища, ніж на Балтійському, и сягає ~25%. Породі середньго унікальноо складу гранітних кам'яних плит на відміну від плутонів анортозит мангерит-чарнокіт гранітної унікальної групи розвинені досить обмежено, не утворюють самостійних типових високоякісних плит гранітних комплексів і асоціюють головним чином з основними унікальними шарами кам'яних гранітних порід. Характерна також присутність високодиференціованих топазвмісних унікальних високоякісних гранітних шарів типових комплексів кам'яних порід платформи, унікальних високоякісних онгонитів, зовсім не типових для плутонів двох попередніх унікальних шарів високоякісних гранітних груп кам'яних плит.

Найбільшим з унікальних високоякісних гранітних шарів типових комплексів кам'яних плит на Східно-Європейській типових високоякісних гранітних шарів кам'яних платформ, а можливо і в світі, є Рижський батоліт. Більшу частину плутонів складають біотит-роговобманкові типові комплекси високоякісних шарів кам'яних гранітних плит рапаківі. Типові комплекси унікальних високоякісних кам'яних шарів гранітних платформ масив Ахвеністо, сателіт Виборгського плутона (рис. 11). Зовнішнє напівкільце складене нейбільш ранніми основними і середніми високоякісними типовими комплексами шарами кам'яних порід унікальних гранітних плит.

Більшу частину високоякісного гранітного комплексу типових кам'яних порід займають біотит-роговообманкові унікальні гранітні шари рапаківі. В апікальній частині унікальних високоякісних гранітних шарів кам'яних платформ локалізовані біотитові граніти, які містять найбільші штоки найпізніших топазвмісних унікальних за складом гранітних шарів типових комплексів кам'яних платформ, з якими асоціюють грейзени з рідкометалевою мінералізацією. Виборгський батоліт, один з найбільш крупних на Балтійських типових високоякісних гранітних комплексах кам'яних платформ, являє собою транскорову аномалію, що складається з декількох окремих пластиновидних тіл унікальних високоякісних гранітних шарів кам'яних плит рапаківі загальною потужністю до 30 км. На глибині 10 км установлено тіло високощільних гранітних шарів типових комплексів кам'яних порід потужністю близько 6 км, які інтерпритували як анартозит-габроїдний типовий комплекс унікальних кам'яних шарів гранітних плит.

Салмінський батоліт займає особливе тектанічне положення, будучи приурочений до краєвої частини Свекокарельсько типового комплексу гранітних шарів унікальних кам'яних платформ складчатої області на її границі з Карельським кратоном. Впровадження унікального високоякісного гранітного типового комплексу шарів типових комплексів кам'яних платформ відбувалося по потужній надвіговій зоні між цими двома великими тектонічними структурами унікальних гранітних комплексів типових кам'яних шарів порід платформи. Батоліт складається з власне Салмінського унікального високоякісного гранітного комплексу типових шарів кам'яних порід, локалізованого в межах складчатої області типового гранітного комплексу платформ типових шарів кам'яних порід, і його сателіта, Улялегського тивого гранітного комплексу, в цілому розміщеного в унікальних гранітних кам'яних породах кратона (рис. 13).

Унікальні шари гранітних типових комплексів кам'яних порід батоліта проривають пізньоархейські гранітоїди і зеленокам'яні пояси, а також супрахрустальні утворення нижнього протерозоя. В південно-західній частині типового комплексу високоякісних шарів батоліта його унікальні кам'яні породи гранітних платформ через кору вивітрюються, перекриваються терогенно-вулканогенною товщею типових комплексів кам'яних порід йотнія, прориваються дайками і невеликими тілами основних типових комплексів гранітних шарів кам'яних порід, комагматичних унікальних високоякісних гранітів рапаківі Центральної Швеції 1530—1470 млн років.

65